ترانسمیتر و سنسور لرزشی متریکس METRIX Transmitter & Sensor

انواع مختلف ترانسمیترها و سنسورهای لرزشی طبق استانداردهای بین‌المللی برای استفاده در سیستم‌های مختلف صنعت کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فضایی، هسته‌ای، متالوژی، فولاد، و…موجود می باشد. حساسیت بسیار بالا، مقاومت فشاری و دمایی بالا، مقاومت در برابر انواع مواد شیمیایی موجود در محیط‌های صنعتی... از ویژگی‌های این سنسورها می‌باشند.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با هر آیتم به سایت شرکت متریکس مراجعه فرمایید: http://www.metrixvibration.com/products/seismic

 

سنسورهای لرزشی (Seismic Sensors)

General Purpose Accelerometer, SA6200A
SA6200A سنسور لرزشی متریکس

Fully API 670 compliant sensor. Designed for use on a wide variety of machine types with its broad frequency response of 0.5Hz to 10kHz (±3dB)

High Frequency Accelerometer, SA6250
SA6250 سنسور لرزشی متریکس

Uses a built-in amplifier to provides a 100mV/g lowimpedance, constant-current output that is compatible with vibration monitoring systems, electronic switches, and 4-20mA signal conditioners. Frequency response 0.8Hz to 15kHz (±3dB).

Low Profile Accelerometer, SA6210
SA6200UW سنسور لرزشی متریکس

Uses a side-exit cable connection that allows it to be used in physically constrained locations where a top-exit cable design will not fit. Frequency response 0.2Hz to 11.5kHz (±3dB).

Underwater Accelerometer, SA6200UW
SA6200UW سنسور لرزشی متریکس

Designed for applications that are continuously or frequently exposed to very high levels of condensing humidity on continuous submersion. Frequency response 0.3Hz to 10kHz (±3dB).

Piezo Velocity Sensor, SV6300
SV6300 سنسور لرزشی متریکس

Piezo-Velocity Sensor provides a velocity output. Solid-state design has no moving parts to wear out and may be mounted in any axis. Frequency response 2Hz to 8kHz (±3dB).

SA6200 Accelerometer

SA6200

Capable of sensing a wide range of vibration frequencies, which makes it ideal for use on a variety of machines.

ترانسمیترها (Transmitters)

Impact Transmitter, IT6812
IT6812 سنسور لرزشی متریکس

IT6810 with 12in (305mm) integral cable enclosed in explosion proof housing.

Slim-bodied Transmitter, 162VTS
162VTS سنسور لرزشی متریکس

Same functionaility as ST5484E except it is ideal for narrow spaces

Impact Transmitter, IT6810
IT6810 سنسور لرزشی متریکس

Measures mechanical looseness with the convenience of 4-20 mA loop powered sensor technology and a 2 pin MIL-C-5015 style connector.

Indicating Velocity Transmitter, ST5491E
ST5491E سنسور لرزشی متریکس

Same as ST5484E with LCD indicator. Built-in protection against temperature shock and “ski slope” problem.

General Purpose Acceleration Transmitter, ST6911
ST6911 سنسور لرزشی متریکس

Compact transmitter, 4-20 mA proportional to acceleration. Frequency response 3Hz to 10kHz (±3dB)

Impact Transmitter, IT6811
IT6811 سنسور لرزشی متریکس

Impact Transmitter with integral cable twisted shielded pair 20 AWG black polyurethane jacket, 1/2-14 NPT connection.

  General Purpose Velocity Transmitter, ST6917
Compact transmitter, 4-20 mA proportional to velocity. Frequency response 3Hz to 1kHz (±3dB)
 

 

جدول سازگاری (Seismic Compatibility Table)

Signal Conditioners Sensors Transmitters  
Indicating Non Indicating Underwater High Temp Standard Temp Indicating Non Indicating
5544 5534   5485C   SV6300 ST5491E ST6917 162VTS ST5484E Velocity
5545 5535 SA6200UW SA6350 SA6250 SA6200A   ST6911     Acceleration
                Integral Cable Sep. Cable Impact
Standard
XP Standard IT6810
IT6812 IT6811
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
تجهیزات جانبی ترانسمیتر و سنسورهای لرزشی متریکس
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور سرعت سنج دمای بالا متریکس (METRIX 5485C High-Temperature Velocity Sensor)