سنسور سرعت سنج دمای بالا متریکس (METRIX 5485C High-Temperature Velocity Sensor)

سنسور سرعت سنج دمای بالا متریکس (METRIX 5485C High-Temperature Velocity Sensor)
  • سنسور سرعت سنج دمای بالا متریکس (METRIX 5485C High-Temperature Velocity Sensor)
نوع سنسور: 
Velocity (سرعت)
نوع خروجی: 
ولتاژ
محدوده دما: 
54°C to +375°C-
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.