سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)

سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
  • سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
  • سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
  • سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
نوع سنسور: 
Acceleration (شتاب)
نوع خروجی: 
ولتاژ
حساسیت: 
100mV/g
محدوده دما: 
40°C to +325°C-
محدود فرکانس: 
5.0Hz to 10,000Hz
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.