سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E

سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
  • سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
  • سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
  • سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
نوع سنسور: 
Velocity (سرعت)
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
محدوده دما: 
40°C to 100°C-
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.