سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی متریکس METRIX Proximity Sensor

سنسورهای مجاورتی قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ گونه تماس فیزیکی می باشند.

لیست سنسورهای مجاورتی شرکت متریکس با جدول سازگاری آن با دیگر محصولات و لوازم جانبی را می توانید مشاهده فرمایید:

سیستم های مجاورتی دیجیتال SETPOINT DPS (Digital Proximity System)

درایور (MX2033 3-Wire Driver)

MX2033 سنسور مجاورتی متریکس

Dynamic Voltage Output (mV/mm or mV/mil)

Fully API 670 compliant

ترانسمیتر (MX2034 4-20 mA Transmitter)

MX2034 سنسور مجاورتی متریکس

Configurable for either:

Radial vibration

Axial position

NEW Speed measurements 

پروب سنسور مجاورتی (MX8030 Proximity Probe)

پروب سنسور مجاورتی (MX8030 Proximity Probe

NEW - Metrix* MX8030 probe series consist of 5mm and 8mm tip diameter probes with VibeLock™* connectors and Triaxial Cables.  VibeLock™* ensures the proximity probe and extension cable connection is made properly and stays connected. No special tools are required.  The Triaxial Cable provides an extra protective barrier for the proximity probe cable system to prevent excessive wear during installation.

کابل (MX8031 Extension Cables)

کابل (MX8031 Extension Cables

NEW - MX8031 Extension Cable System comes standard with VibeLock™* and Triaxial Cables. The VibeLock™* feature ensures a proximity probe and extension cable connection is made properly and stays connected. No special tools are required. The Triaxial Cable provides an extra layer of protection to help prevent excessive wear during installation and in high vibration areas.  The external shield of the Triaxial Cable is not used electrically, but it is used for additional physical cable / signal protection.  

MX2030 Probe Series

MX2030

5 & 8mm tip diameter probes. Available in 5 and 9 meter system lengths.

کابل (MX2031 Cable Series)

MX2031

Extension cable available in 4, 4.5, 8 and 8.5 meters.

 

جدول سازگاری (Proximity Compatibility Table)

  Transmitters Drivers Signal
Conditioner
Extension Cables Probes
Vibration Position Speed Digital Analog 5510C 5516C Triax &
VibeLock
Coaxial
Cables
Triax &
VibeLock
Coaxial
Cables
MX8030
MX2030 3300XL
5mm & 8mm
MX2034 MX2033 5533 5510C 5516C MX2031 MX8030 MX2030
RAM & NSv
5mm
MX2034 MX2033 5533 5510C 5516C      
7200 Series
5mm & 8mm
MX2034 MX2033 5533 5510C 5516C 7402   100XX
7200 Series
11mm
TXR TXA TXR552-1   5533 5510C 5516C 9282   100XX
3000 Series
.190” & .300”
MX2034 MX2033 5533 5510C 5516C 7386   100XX
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
تجهیزات جانبی سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی متریکس
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034