پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034

پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034
  • پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034
  • پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034
  • پراکسیمیتی ترنسمیتر METRIX Proximity Transmitter DPS MX2034
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
طول سیستم: 
قابل برنامه ریزی و تغییر
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.