کارت مانیتورینگ ارتعاشات بنتلی نوادا Bently Nevada 4 Channel Proximitor/Seismic Monitor 3500/42M

کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada 4 Channel Proximitor/Seismic Monitor 3500/42M
  • کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada 4 Channel Proximitor/Seismic Monitor 3500/42M
  • کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada 4 Channel Proximitor/Seismic Monitor 3500/42M
  • کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada 4 Channel Proximitor/Seismic Monitor 3500/42M

176449‐02 3500/42M Proximitor/Seismic Monitor :P/N

140482-01 Prox/Velom I/O Module with external terminations :3500/42M-10-00

140471-01 Prox/Velom I/O Module with internal terminations  :3500/42M-9-00

دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.