سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor velocity Sensor)

سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)
  • سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)
  • سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)
  • سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)
نوع سنسور: 
Velocity (سرعت)
نوع خروجی: 
ولتاژ
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.