ترانسمیتر و سنسور لرزشی بنتلی نوادا Bently Nevada Sensor

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج لرزش 330425 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330425 Accelerometer Acceleration Transducers)سنسور شتاب سنج لرزش  بنتلی نوادا 05-1-330425 Bently Nevada Accelerometer Acceleration Transducers
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج لرزش بنتلی نوادا 330400 Bently Nevada Accelerometer Acceleration Transducers
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور سرعت سنج لرزش بنتلی نوادا 330500 Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)