دستگاه کالیبراسیون پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK-3e

دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
  • دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
  • دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
  • دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.