سایر

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کانکتور 2 پین CC-A2A MIL-Style CTC
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کانکتور 3 پین CC-A3A-250 - 3 Socket, crimp MIL-Style connector kit CTC
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
MH108-1B - 1/4-28 to 1/4-28, stainless steel mounting stud
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
ویبره کنترلر Bruel & Kjaer (B&K) Vibro VIBROCONTROL VC1100-C01 بی ان کی
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
مگنت سی تی سی تخت CTC Magnet MH122-A1
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
MH108-7B - 14-28 to M10 adapter stud پیچ نصب سنسور وایبریشن
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه آنالیز لرزش و ارتعاش قابل حمل Vibration Analyzer TPI 9080
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری لرزش Fluke 805 Vibration Meter
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری لرزش Fluke 805 FC Vibration Meter
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
دستگاه اندازه گیری و آنالیز ارتعااش Fluke 810 Vibration Tester
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
ویبره کنترلر B&K Vibrocontrol VC-920 بی ان کی
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
دستگاه کالیبراسون سنسور و پراکسیمیتی ارتعاش سنج TK-3e بنتلی نوادا Bently Nevada
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته