دستگاه اندازه گیری لرزش Vibration Meter VM-6360

دستگاه اندازه گیری لرزش Vibration Meter VM-6360
  • دستگاه اندازه گیری لرزش Vibration Meter VM-6360
  • دستگاه اندازه گیری لرزش Vibration Meter VM-6360
  • دستگاه اندازه گیری لرزش Vibration Meter VM-6360

این دستگاه میزان ارتعاش و لرزش بر اساس سرعت (Velocity) شتاب (Acceleration) و جابه جایی را به صورت لحظه ایی نمایش می دهد.

این دستگاه دارای قیمت اقتصادی نسبت به سایر تجهیزات مشابه می باشد.

زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.