دستگاه کالیبراسیون پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2e

دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E
  • دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E
  • دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E
  • دستگاه کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada TK3-2E

دست دوم (تست شده و سالم)

زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.