مقالات آموزشی سنسورهای پراکسیمیتی (proximity)

آموزش کالیبراسیون و راه اندازی سنسور مجاورتی متریکس metrix

در این ویدیو شما آموزش کالیبراسیون و راه اندازی سنسورهای مجاورتی متریکس (Metrix Digital Proximity System) را مشاهده خواهید کرد. سنسورهای مجاورتی قادر به مانیتور و انداره گیری لرزش بدون هیچ گونه تماس فیزیکی می باشند. 

 معرفی کوتاه سنسور مجاورتی متریکس (Metrix Proximity)

در این ویدیو شما معرفی کوتاهی از سنسورهای مجاورتی متریکس (Metrix Digital Proximity System) مشاهده خواهید کرد. سنسورهای مجاورتی قادر به مانیتور و انداره گیری لرزش بدون هیچ گونه تماس فیزیکی می باشند. شرکت یکان تجهیز (www.yekan-vibration.ir) نماینده منطقه ایی محصولات اندازه گیری و مانیتور لرزش متریکس می باشد.

معرفی کوتاه سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی CTC

در این ویدیو شما معرفی کوتاهی از سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی CTC مشاهده خواهید کرد. سنسورهای مجاورتی قادر به مانیتور و انداره گیری لرزش بدون هیچ گونه تماس فیزیکی می باشند. شرکت یکان تجهیز (www.yekan-vibration.ir) نماینده منطقه ایی محصولات اندازه گیری و مانیتور لرزش متریکس می باشد.