سنسور و سیگنال کاندیشنر و بریر مناطق پر خطر CTC

در زیر شما می توانید لیست سنسورها، سیگنال کاندیشنر و بریرهای مناطق پر خطر CTC را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

Hazardous Area Sensors Barriers Signal Conditioner

 

Class I Division 2 (ATEX Zone 2) Loop Power Sensors

  LP822 LP822-XXX-5XC LP832 LP832-XXX-5XC
سریال سنسور

 

  LP922 LP922-XXX-5XC LP932 LP932-XXX-5XC
سریال سنسور 

Intrinsically Safe Loop Power Sensors

  LP802 LP802-XXX-5XC LP812 LP812-XXX-5XC
سریال سنسور 

  LP902 LP902-XXX-5XC LP912 LP912-XXX-5XC
سریال سنسور 

Intrinsically Safe IECEx Certified Loop Power Sensors

  LP852 LP852-XXX-5XC LP862 LP862-XXX-5XC
سریال سنسور 

  LP952 LP952-XXX-5XC LP962 LP962-XXX-5XC
سریال سنسور 

Intrinsically Safe IECEx Certified Loop Power Sensors

  LP852 LP852-XXX-5XC LP862 LP862-XXX-5XC
سریال سنسور 

  LP952 LP952-XXX-5XC LP962 LP962-XXX-5XC
سریال سنسور 

Signal Conditioners

  SC901 Series
سریال سنسور 

Barriers

  IS111-1B IS211 - 1-2 Barriers IS211 - 3-10 Barriers IS211 - 11-20 Barriers
سریال سنسور


 

  IS131-1C IS231 - 1-2 Barriers IS231 - 3-10 Barriers IS231 - 11-20 Barriers
سریال سنسور


 

  IS141-1B SSB9100 SSB9200
سریال سنسور