سنسور شتاب سنج ارتعاشات CTC

در زیر شما می توانید لیست سنسورهای شتاب سنج CTC را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

100 mV/g - Standard Size (Most Common)

  AC102 AC102-M12A AC104 AC104-M12A AC116
سریال سنسور 

  AC150 AC154 AC184 AC210 AC211
سریال سنسور 

  AC216 AC146 AC246
سریال سنسور 

Negative Voltage Sensors

  AC162 AC165 AC166
سریال سنسورStandard Size Accelerometers 100 mV/g

 

100 mV/g - Compact Size Standard MIL Connector

  AC192 AC194 AC198 AC292 AC294
سریال سنسور 

 

Small Accelerometers 100 mV/g

  AC240 AC140 AC244 AC144
سریال سنسور

 

Low Frequency High Sensitivity Accelerometers

  AC133 AC134 AC135 AC135-M12A
سریال سنسور
 

  AC136 AC136-M12A AC203 AC204
سریال سنسور 

  AC212 AC213 AC214 AC215
سریال سنسور

 

Multi Purpose Accelerometers 50 mV/g

  AC117 AC118
سریال سنسور
 

High G Accelerometers 10 mV/g

  AC131 AC220 AC224
سریال سنسور 

Biaxial / Triaxial Accelerometers

  AC115 AC115-M12D AC119 AC119-M12D AC132
سریال سنسور 

  AC155 AC230 AC232 AC360 AC365
سریال سنسور 

Dual Output - Acceleration and Temperature

  TA102 TA172 TA104 TA184
سریال سنسور

 

  TA174 TA178 TA117 TA118
سریال سنسور 

  TA131 TA133 TA134 TA135
سریال سنسور

 

High Temperature Accelerometers 150°C 300°F

  AC207 AC208 AC188
Series Name 

Low Power Accelerometers

  AC312 AC314
Series Name

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج CTC AC102-1A
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج CTC Intrinsically Safe Accelerometer AC915-1A
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور اندازه گیری لرزش CTC AC214-1D
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور شتاب سنج CTC AC104-1A