سنسور دما CTC

در زیر شما می توانید لیست سنسورهای دما CTC (سایز استاندارد) را مشاهده بفرمایید:

برای سفارش محصولات با شرکت ابزار دقیق یکان تجهیز تماس حاصل فرمایید.

 

Temperature Sensors

  TC120 TC124 TK120 TK124
سریال سنسور

 

  TA102 TA104 TA117 TA118
سریال سنسور 

  TA131 TA135 TA172 TA174
سریال سنسور

 

  TA178 TA184
سریال سنسور