پراکسیمیتی ترانسمیتر اینگرسولرند Ingersoll Rand (IR) Proximity Transmitter CCN 22738850

پراکسیمیتی ترانسمیتر اینگرسولرند  Ingersoll Rand (IR) Proximity Transmitter CCN 22738850
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر اینگرسولرند  Ingersoll Rand (IR) Proximity Transmitter CCN 22738850
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر اینگرسولرند  Ingersoll Rand (IR) Proximity Transmitter CCN 22738850
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر اینگرسولرند  Ingersoll Rand (IR) Proximity Transmitter CCN 22738850

تولید کننده: Ingersoll Rand

زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.