ماژول I/O مانیتورینگ 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Keyphasor I/O Module (External Terminations) 126648-01

ماژول IO مانیتورینگ 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Keyphasor IO Module (External Terminations) 126648-01
  • ماژول IO مانیتورینگ 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Keyphasor IO Module (External Terminations) 126648-01
  • ماژول IO مانیتورینگ 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Keyphasor IO Module (External Terminations) 126648-01
  • ماژول IO مانیتورینگ 3500 بنتلی نوادا Bently Nevada Keyphasor IO Module (External Terminations) 126648-01

126648-01 :PWA

این ماژول I/o کارت 3500/25 می باشد.

دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.