سوئیچ لرزشی مکانیکی متریکس (Metrix Mechanical Vibration Switch 5550 / 5550G)

سوئیچ لرزشی مکانیکی متریکس (Metrix Mechanical Vibration Switch 5550 5550G)
  • سوئیچ لرزشی مکانیکی متریکس (Metrix Mechanical Vibration Switch 5550 5550G)
  • سوئیچ لرزشی مکانیکی متریکس (Metrix Mechanical Vibration Switch 5550 5550G)
  • سوئیچ لرزشی مکانیکی متریکس (Metrix Mechanical Vibration Switch 5550 5550G)
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.