سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012

سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012
  • سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012
  • سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012
  • سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012
نوع سنسور: 
Acceleration (شتاب)
نوع خروجی: 
ولتاژ
محدوده دما: 
55°C to +260°C-
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
12 الی 14 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.