سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330780 Bently Nevada Proximity Sensor 11mm

سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330780 Bently Nevada Proximity Sensor 11mm
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330780 Bently Nevada Proximity Sensor 11mm
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330780 Bently Nevada Proximity Sensor 11mm
نوع خروجی: 
ولتاژ
طول سیستم: 
9 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
11 میلیمتر
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.