سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 5 متری بنتلی نوادا 05-51-330180 Bently Nevada Proximity Sensor

سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 5 متری بنتلی نوادا 05-51-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 5 متری بنتلی نوادا 05-51-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 5 متری بنتلی نوادا 05-51-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
نوع خروجی: 
ولتاژ
طول سیستم: 
5 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
5/8 میلیمتر
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.