پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا 00-01-50-06-991 Bently Nevada Thrust Transmitte

پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 991 بنتلی نوادا (Bently Nevada 991 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 991 بنتلی نوادا (Bently Nevada 991 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 991 بنتلی نوادا (Bently Nevada 991 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 991 بنتلی نوادا (Bently Nevada 991 Thrust Transmitter)
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
محدوده دما: 
51C to +177C-
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.