پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا 00-01-70-04-990 Bently Nevada Thrust Transmitter

پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 990 بنتلی نوادا (Bently Nevada 990 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 990 بنتلی نوادا (Bently Nevada 990 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 990 بنتلی نوادا (Bently Nevada 990 Thrust Transmitter)
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست 990 بنتلی نوادا (Bently Nevada 990 Thrust Transmitter)
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.