سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330180 Bently Nevada Proximity Sensor

سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 9 متری بنتلی نوادا 05-91-330180 Bently Nevada Proximity Sensor
نوع خروجی: 
ولتاژ
طول سیستم: 
9 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
5/8 میلیمتر
محدود فرکانس: 
0Hz to 10kHz
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.