سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 7200 بنتلی نوادا 04-18745 Bently Nevada Proximity Sensor

سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 7200 بنتلی نوادا 04-18745 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 7200 بنتلی نوادا 04-18745 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 7200 بنتلی نوادا 04-18745 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی 7200 بنتلی نوادا 04-18745 Bently Nevada Proximity Sensor
نوع خروجی: 
ولتاژ
طول سیستم: 
9 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
5/8 میلیمتر
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.