سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی بنتلی نوادا 300-3115 Bently Nevada Proximity Sensor

سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی بنتلی نوادا 300-3115 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی بنتلی نوادا 300-3115 Bently Nevada Proximity Sensor
  • سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی بنتلی نوادا 300-3115 Bently Nevada Proximity Sensor
نوع خروجی: 
ولتاژ
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.