ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer

ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer
  • ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer
  • ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer
  • ترنسدیوسر 5 متری بنتلی نوادا 05-52-330180 Bently Nevada Proximity Transducer
نوع خروجی: 
ولتاژ
طول سیستم: 
5 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
5/8 میلیمتر
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.