کابل و کانکتور 3 پین بنتلی نوادا 30-Bently Nevada Cable & Connector 130539

کابل و کانکتور 3 پین بنتلی نوادا 30-Bently Nevada Cable & Connector 130539
  • کابل و کانکتور 3 پین بنتلی نوادا 30-Bently Nevada Cable & Connector 130539
  • کابل و کانکتور 3 پین بنتلی نوادا 30-Bently Nevada Cable & Connector 130539
خلاصه مشخصات فنی: 

مناسب برای سنسورهای شتاب 330400 و 330425 بنتلی نودا

زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.