کابل واسط 8.5 متر بنتلی نوادا 05-02-085-330130 Bently Nevada Extension Cable

کابل واسط 8.5 متر بنتلی نوادا 05-02-085-330130 Bently Nevada Extension Cable
  • کابل واسط 8.5 متر بنتلی نوادا 05-02-085-330130 Bently Nevada Extension Cable
  • کابل واسط 8.5 متر بنتلی نوادا 05-02-085-330130 Bently Nevada Extension Cable
طول: 
8.5 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.