کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 05-01-045-330130 Bently Nevada Armoured Extension Cable

کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 05-01-045-330130 Bently Nevada Armoured Extension Cable
  • کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 05-01-045-330130 Bently Nevada Armoured Extension Cable
  • کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 05-01-045-330130 Bently Nevada Armoured Extension Cable
  • کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 05-01-045-330130 Bently Nevada Armoured Extension Cable
طول: 
4.5 متر
وضعیت روکش: 
دارای روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.