کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 00-00-045-330130 Bently Nevada Extension Cable

کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 00-00-045-330130 Bently Nevada Extension Cable
  • کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 00-00-045-330130 Bently Nevada Extension Cable
  • کابل واسط 4.5 متر بنتلی نوادا 00-00-045-330130 Bently Nevada Extension Cable
طول: 
4.5 متر
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.