پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا Bently Nevada Thrust Transmitter 990-05-50-02-00

پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا Bently Nevada Thrust Transmitter 990-05-50-02-00
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا Bently Nevada Thrust Transmitter 990-05-50-02-00
  • پراکسیمیتی ترانسمیتر تراست بنتلی نوادا Bently Nevada Thrust Transmitter 990-05-50-02-00
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
طول سیستم: 
5 متر
نوع پراب قابل اتصال: 
5 میلیمتر
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.