پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-10-19-00-330102 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe

پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-10-19-00-330102 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-10-19-00-330102 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-10-19-00-330102 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-10-19-00-330102 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
نوع پراب: 
8 میلیمتر
طول: 
1 متر
وضعیت روکش: 
دارای روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.