پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-05-30-05-330106 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe

پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-05-30-05-330106 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-05-30-05-330106 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 05-02-05-30-05-330106 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
نوع پراب: 
8 میلیمتر
طول: 
0.5 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.