پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 00-11-10-32-00-330101 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe

پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 00-11-10-32-00-330101 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 00-11-10-32-00-330101 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
  • پراب 8 میلیمتر بنتلی نوادا 00-11-10-32-00-330101 Bently Nevada Proximity 3300 XL 8 mm Probe
نوع پراب: 
8 میلیمتر
طول: 
1 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.