پراب 5 میلیمتری بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330171-12-23-10-01-00

پراب 5 میلیمتری بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330171-12-23-10-01-00
  • پراب 5 میلیمتری بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330171-12-23-10-01-00
  • پراب 5 میلیمتری بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330171-12-23-10-01-00
  • پراب 5 میلیمتری بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330171-12-23-10-01-00
نوع پراب: 
5 میلیمتر
طول: 
1 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
ندارد
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.