پراب 11 میلیمتر بنتلی نوادا 00-02-10-18-02-330705 Bently Nevada Proximity 3300 XL 11 mm Probe

پراب 11 میلیمتر بنتلی نوادا 00-02-10-18-02-330705 Bently Nevada Proximity 3300 XL 11 mm Probe
  • پراب 11 میلیمتر بنتلی نوادا 00-02-10-18-02-330705 Bently Nevada Proximity 3300 XL 11 mm Probe
  • پراب 11 میلیمتر بنتلی نوادا 00-02-10-18-02-330705 Bently Nevada Proximity 3300 XL 11 mm Probe
  • پراب 11 میلیمتر بنتلی نوادا 00-02-10-18-02-330705 Bently Nevada Proximity 3300 XL 11 mm Probe
نوع پراب: 
11 میلیمتر
طول: 
1 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.