پراب متریکس جایگزین سری 3000 بنتلی نوادا Metrix Proximity Probe 10015-00-15-36-02

پراب متریکس جایگزین سری 3000 بنتلی نوادا Metrix Proximity Probe 10015-00-15-36-02
  • پراب متریکس جایگزین سری 3000 بنتلی نوادا Metrix Proximity Probe 10015-00-15-36-02
  • پراب متریکس جایگزین سری 3000 بنتلی نوادا Metrix Proximity Probe 10015-00-15-36-02
  • پراب متریکس جایگزین سری 3000 بنتلی نوادا Metrix Proximity Probe 10015-00-15-36-02
نوع پراب: 
8 میلیمتر
وضعیت روکش: 
دارای روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.