پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Reverse Mount Probe 330105-02-12-10-02-05

پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Reverse Mount Probe 330105-02-12-10-02-05
  • پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Reverse Mount Probe 330105-02-12-10-02-05
  • پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Reverse Mount Probe 330105-02-12-10-02-05
  • پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Reverse Mount Probe 330105-02-12-10-02-05
نوع پراب: 
8 میلیمتر
طول: 
1 متر
وضعیت روکش: 
بدون روکش مقاوم
گواهی استاندارد نواحی خطرناک: 
دارد
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.