پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330904-04-14-05-02-00

پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330904-04-14-05-02-00
  • پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330904-04-14-05-02-00
  • پراب بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity Probe 330904-04-14-05-02-00
نوع پراب: 
5 میلیمتر
طول: 
0.5 متر
وضعیت روکش: 
دارای روکش مقاوم
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.