سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202

سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202
  • سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202
  • سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202
  • سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202
خلاصه مشخصات فنی: 

144-202-000-105 :PNR

نوع سنسور: Acceleration (شتاب)

نوع خروجی: ولتاژ

محدوده دما:   55C To +260C-

دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
14 الی 16 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.