سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Velocity Sensor VS-068

سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Velocity Sensor VS-068
نوع سنسور: 
Velocity (سرعت)
نوع خروجی: 
ولتاژ
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.