سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063

سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063
  • سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063
  • سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063
  • سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063
نوع سنسور: 
Acceleration (شتاب)
نوع خروجی: 
ولتاژ
حساسیت: 
100mV/g
کانکتور: 
2pin MIL-C-5015
دیتاشیت: 
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.