ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter

ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter
  • ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter
  • ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter
  • ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter
نوع سنسور: 
Velocity (سرعت)
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
کانکتور: 
2pin MIL-C-5015
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.