دوره آموزشی نصب و کالیبراسیون پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada 3300XL

دوره آموزشی سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity System 3300XL

نام دوره: آموزش نصب و کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا

کد دوره: PTSC3300XL

طول دوره  : 8 ساعت ( 1 روز )

پیش نیاز: دانش عمومی و مقدماتی برق و الکترونیک

 

سر فصل های دوره تخصصی نصب و کالیبراسیون سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا:

  • اصول اندازه گیری ارتعاش ٬ انواع ارتعاش و روشهای اندازه گیری ارتعاش
  • تاریخچه تجهیزات و سیستمهای بنتلی نوادا (Bently Nevada)
  • شناخت ٬ معرفی و طراحی بر پایه 3300 proximity transducer system
  • بررسی پراکسیمیتر در سیستم لرزش Bently Nevada 3500
  • نحوه کار پراکسیمیتر Proximitor و پراب Probe و محاسبات مربوط به آن و اصول کالیبراسیون
  • بررسی ASF و ISF و نحوه محاسبه آنها
  • آشنایی با دستگاه TK 3

 

بعد از این دوره شما خواهید توانست به صورت استاندارد تجهیزات پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada را نصب و کالیبره نمایید.