دوره آموزشی سیستم مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada Monitoring System 3500

بنتلی نوادا آموزش bently nevada 3500

نام دوره: آموزش سیستم مانیتورینگ لرزش 3500 بنتلی نوادا

کد دوره: B.N3500-1

طول دوره  : 24 ساعت ( 3 روز )

پیش نیاز: آشنایی، استفاده و کالیبراسیون سیستم پراکسیمیتی بنتلی نوادا ( کد دوره PTSC3300XL )

 

 

سر فصل های دوره تخصصی سیستمهای لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada مبتنی بر سیستم مانیتورینگ 3500:

 • اصول اندازه گیری ارتعاش ٬ انواع ارتعاش و روشهای اندازه گیری ارتعاش
 • تاریخچه تجهیزات و سیستمهای بنتلی نوادا
 • اشنایی با کی فیزور
 • نحوه اتصال به زمین و استفاده از Safety Barriers
 • شناخت ٬ معرفی و طراحی بر پایه 3000 proximity transducer system
 • شناخت ٬ معرفی و طراحی بر پایه 7200 proximity transducer system
 • شناخت ٬ معرفی و طراحی بر پایه 3300 proximity transducer system
 • آشنایی با کارت های سیستم لرزش Bently Nevada 3500
 • اشنایی و پیکربندی رک در سیستم Bently Nevada 3500
 • بررسی و پیکربندی POWER SUPPLY MODULES 3500/15
 • بررسی و پیکربندی RACK INTERFACE MODULE 3500/20
 • بررسی و پیکربندی TRANSIENT DATA INTERFACE 3500/22
 • بررسی و پیکربندی KEYPHASOR MODULE 3500/25
 • بررسی و پیکربندی REALY MODULES 3500/32,33
 • بررسی و پیکربندی PROXIMITY MODULE 3500/40,40M
 • بررسی و پیکربندی PROXIMITY/SEISIMIC MODULE 3500/42,42M

 

بعد از این دوره شما آشنایی کاملی با سیستم مانیتورینگ پایه 3500 بنتلی نوادا (Bently Nevada) خواهید داشت و خواهید توانست به صورت حرفه ایی آن را پیکربندی نموده و استفاده نمایید.