سیستم مانیتور بنتلی نوادا Bently Nevada Monitoring System 3300

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور ارتعاش بنتلی نوادا Bently Nevada XY/Gap Dual Vibration Monitor 3300/16
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتور بنتلی نوادا 3300/01 Bently Nevada System Monitor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada 3300/55 Dual Velocity Monitor 83641-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
ترمینال برد بنتلی نوادا Bently Nevada Terminal Board PWA 88199-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ منبع تغذیه بنتلی نوادا Bently Nevada 3300/12 POWER SUPPLY
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا  Bently Nevada 330003 System Monitor PWA 87890-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
 رک بنتلی نوادا 4 اسلات Bently Nevada 3300/05 Rack 4 Slot
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت ورود خروج بنتلی نوادا Bently Nevada IO Module Alarm Relay Output
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت بنتلی نوادا Bently Nevada 81545-01 XDCR I/O Record Terminals 78462-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت بنتلی نوادا Bently Nevada 81544-01 XDCR I/O Record Terminals 78462-02
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
 بنتلی نوادا مبدل Bently Nevada Power converter 89634-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
کارت مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada 3300/02 System Monitor PWA 167331-01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
کارت مانیتور بنتلی نوادا 330003 Bently Nevada System Monitor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
کارت مانیتور لرزش بنتلی نوادا Bently Nevada Dual Thrust Position Monitor 3300/20