سنسور لرزشی، ترانسمیتر ارتعاش، سرعت سنج، شتاب سنج ،Vibration Sensor

تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج CTC AC102-1A
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج CTC Intrinsically Safe Accelerometer AC915-1A
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور ترانسمیتر لرزش (شتاب) IMI Vibration Transmitters 4-20 mA Accelerometer 646B02
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج لرزش 330425 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330425 Accelerometer Acceleration Transducers)سنسور شتاب سنج لرزش  بنتلی نوادا 05-1-330425 Bently Nevada Accelerometer Acceleration Transducers
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور شتاب سنج لرزش بنتلی نوادا 330400 Bently Nevada Accelerometer Acceleration Transducers
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور سرعت سنج لرزش بنتلی نوادا 330500 Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA201
تولید کننده:
زمان تحویل: 
موجود در انبار - تحویل فوری
ترانسمیتر اندازه گیری لرزش PCH VIBRATION GUARD 1270
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
سنسور شتاب سنج دما بالا متریکس (METRIX SA6350 High Temp Accelerometer)
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
تجهیزات جانبی ترانسمیتر و سنسورهای لرزشی متریکس
تولید کننده:
زمان تحویل: 
5 الی 7 هفته
سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) METRIX Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA ST5484E
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور سرعت سنج دمای بالا متریکس (METRIX 5485C High-Temperature Velocity Sensor)
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور اندازه گیری لرزش CTC AC214-1D
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور شتاب سنج CTC AC104-1A
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
ترانسمیتر اندازه گیری سرعت لرزش CTC LP202 Vibration Transmitter
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Acceleration Sensor ASA-063
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
Bruel Kjaer B&K Vibration Velocity Sensor VS-069 سنسور اندازه گیری ارتعاش
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور اندازه گیری ارتعاش Bruel Kjaer B&K Vibration Velocity Sensor VS-068
تولید کننده:
زمان تحویل: 
6 الی 8 هفته
سنسور سرعت سنج 330525 بنتلی نوادا (Bently Nevada 330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor)
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
سنسور ترانسمیتر لرزش (سرعت) IMI Velocity Vibration Transmitters 4-20 mA 640B01
تولید کننده:
زمان تحویل: 
8 الی 10 هفته
Vibro-Meter GSI 124 Galvanic separation unit
تولید کننده:
زمان تحویل: 
12 الی 14 هفته
سنسور شتاب سنج دمای بالا MEGGITT Vibro-Meter CE 281 Piezoelectric accelerometer PNR 444-281-000-012
تولید کننده:
زمان تحویل: 
14 الی 16 هفته
سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA202